Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Wydawca

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

03-450 Warszawa, 
ul. Ratuszowa 11
tel. 22 818 09 18, 22 818 98 32,
fax 22 619 21 87
strona internetowa: www.sigma-not.pl
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
Skład i druk: Drukarnia SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Inne czasopisma branży spożywczej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:

Gospodarka Mięsna

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przegląd Zbożowo-Młynarski

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Przemysł Spożywczy

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 pok. 322
01-595  Warszawa

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron