Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Jakość została potwierdzona

Wzrost wolumenu produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mięsa i jego przetworów w Systemie QAFP to widoczne efekty 3-letniej kampanii „Gwarancja Jakości QAFP” promującej walory certyfikowanych produktów wieprzowych.

Wraz z początkiem lutego kończy się kampania realizowana w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Priorytetowym celem kampanii było przekazanie wiedzy na temat zasad produkcji i wysokiej jakości wyrobów wytwarzanych w systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP oraz wzrost rozpoznawalności symbolu QAFP. Łączny budżet programu, wynoszący 2 999 952,03 euro, pozyskany został z 3 źródeł: 50% ze środków Unii Europejskiej, 30% z budżetu krajowego i 20% ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Zgodnie z założeniami kampanii począwszy od 4 lutego 2014 roku, za pośrednictwem różnorodnych narzędzi komunikacyjnych i marketingowych systematycznie budowano pozytywny wizerunek Kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin certyfikowanych w systemie QAFP. Uczestnictwo w międzynarodowych targach EuroGastro, rozbudowana kampania
w mediach (outdoor, TV, Internet i prasa) oraz
warsztaty kulinarne, to tylko niektóre
z działań podjętych na rzecz popularyzacji produktów wieprzowych QAFP.

Za pośrednictwem wyżej wymienionych działań konsumenci, przedstawiciele branży HoReCa oraz dziennikarze i liderzy opinii mieli okazję poznać i docenić jakość certyfikowanych produktów. Zainteresowanie rynku skłoniło kolejnych producentów z sektora mięsnego do przystąpienia do Systemu QAFP.

W latach 2014-2016 liczba certyfikowanych zakładów prowadzących ubój trzody chlewnej wraz z rozbiorem wzrosła z 3 do 5. W tym czasie liczba ubijanych świń zwiększyła się prawie trzyipółkrotnie (z 91,8 do 312,8 tys. sztuk)[1]

W tym samym okresie znaczną dynamikę rozwoju można było zaobserwować również
w segmencie produkcji wędlin w systemie QAFP. W 2014 roku piętnaście certyfikowanych zakładów przetwórczych wyprodukowało 8,6 tys. ton wędlin (o wartości ok. 130 mln zł).
W 2015 roku do systemu przystąpiły kolejne 3 firmy, a wolumen produkcji wędlin wzrósł
o 1/3,
do 11,5 tys. ton (o wartości ok. 253 mln zł). W pierwszej połowie 2016 roku produkcja wędlin osiągnęła poziom 5,6 tys. ton (wartościowo ok. 141 mln zł), a grupa zakładów przetwórczych z systemem QAFP wzrosła do 21 podmiotów. W całym 2016 roku produkcja wędlin może wynieść ok. 12,0 tys. ton[2], tym bardziej, że w II połowie 2016 roku certyfikat uzyskały kolejne firmy przetwórcze[3].

Rozwój systemu QAFP w latach 2014-2016 doprowadził do tego, że produkcja żywca wieprzowego w tym trybie wzrastała w tempie 85% rocznie, a wędlin o 18% rocznie. Można przypuszczać, że będzie kontynuowany, gdyż:

  • mięso i wędliny produkowane w standardzie QAFP są wysokiej jakości (odznaczają
    się walorami odżywczymi i smakowymi),
  • konsumenci poznali już te produkty, czemu sprzyjała ich bogata oferta i dostępność
    na półkach sklepowych (obecnie systemem tym objętych jest 185 asortymentów wędlin).

Mięso wieprzowe i wędliny produkowane w systemie QAFP dostępne są obecnie w 800 sklepach firmowych na terenie całej Polski, w 2000 sklepów wielkopowierzchniowych oraz w punktach dystrybucji żywności dla segmentu HoReCa. Co ważne w ostatnich latach segment wędlin premium oraz segment HoReCa dynamicznie rozwijają się w naszym kraju (czemu sprzyja m.in. bogacenie się społeczeństwa) i umacniają swoją pozycję na rynku. W oba segmenty dobrze wpisuje się system QAFP.

Logo QAFP

[1] dr inż. R. Mroczek, opracowanie własne na podstawie danych UPEMI.
W latach 2014-2016 liczba wszystkich ubijanych świń w Polsce spadła z ok. 16,4 do 15,4 mln sztuk.

[2] dr inż. R. Mroczek, opracowanie własne na podstawie danych UPEMI.

W latach 2014 -2016 produkcja wędlin (bez drobiowych) była w Polsce stabilna i wynosiła ok. 775 tys. ton

[3] Do produkcji wędlin w systemie QAFP było wykorzystywane także mięso pochodzące ze świń produkowanych poza tym systemem, o ile spełniało określone wymogi jakościowe. Od marca 2016 roku w zeszytach branżowych znalazł się zapis formalizujący tę kwestię.

Kontakt dla mediów:
media@dobrywybor.qafp.pl, tel. (22) 858 74 58 wew. 92

Aktualności

Mistrzowie Smaku wracają

Gdzie wybrać się na najlepszy obiad lub kolację? Gdzie zjeść najsmaczniejszą pizzę i burgera? Który kelner, barman i menedżer restauracji najlepiej odpowiada na potrzeby klientów?

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 pok. 322
01-595 Warszawa

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron