Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Konferencja „Wielowymiarowość zdrowia”

Konferencja „Wielowymiarowość zdrowia”

W dniach 6-7 grudnia w Skierniewicach odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wielowymiarowość zdrowia” pod hasłem Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia. Organizatorem wydarzenia jest Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne Instytut Nauk o Zdrowiu.

Konferencję objął patronatem honorowym JM Rektor dr Daniel Stos, prof. PUSB. „Przegląd Gastronomiczny” jest patronatem medialnym wydarzenia.

Skrócony Program Konferencji

Piątek 06.12.2019

08.30-09.30 Rejestracja

09.30- 10.00 Powitanie Gości i otwarcie Konferencji

10.00 – 10.30 Wykład inauguracyjny prof. Giancarlo Colelli

„Novel Approaches to predict Past and Future History of Fresh Cut Fruits&Vegetable”

10.30 -10.45 Janusz Dudczyk prof. PUSB – Antropometria i personalizacja versus projektowanie urządzeń elektronicznych IT

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.45 Sesja I. Cukrzyca – diagnostyka, profilaktyka, terapia (sesja pod patronatem Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej)

11.45-12.20 Sesja II. STUDENCKA

12.20-13.40 Sesja III. Bioaktywne komponenty diety w profilaktyce i terapii

13.40-14.00 Dyskusja i ogłoszenie wyników na najlepsze prezentacje studenckie

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.00 Sesja IV. Profilaktyka wieku dziecięcego (pod patronatem Fundacji–Bank Mleka Kobiecego)

16.00–17.30 Sesja V. Bezpieczeństwo Zdrowia i Żywienia

17.30-17.45 Dyskusja i Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19.00 Uroczysta Kolacja

Sobota 07.12.2019

09.30-10.50 Sesja VI. Informatyka (ICT) – nowe narzędzia w diagnostyce i terapii

10.50 -11.50 Sesja VII. Diagnostyka, Profilaktyka Terapia dla Zdrowia i Urody

11.50 -12.10 Dyskusja i Podsumowanie drugiego dnia konferencji

12.12 Pożegnalna kawa

Sesja Multimedialna – 06-07.12.19

06.12.19. godz. 9.45- 10.45 Warsztaty -„Różnicowanie i diagnozowanie niepożądanych reakcji na pokarmy, problem nie tylko alergologa” prowadzone przez dr Jadwigę Koniarek (LEAP-IsoLab)

Komitet Naukowy

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Mielicki

Z-ca przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Edward Kowalczyk

Członkowie:

prof. Giancarlo Colelli

prof. dr hab. Beata Gutarowska

prof. dr hab. Ryszard Kosson

prof. Luciano Beneduce,

dr hab. Sławomir Bylina

dr hab. inż. Janusz Dudczyk

dr hab. n. med. Mariola Głowacka

dr hab. Fedora Grande

dr hab. Eligio Malusa

dr n. med. Beata Haor

dr n. med. Gabriela Henrykowska

dr n. farm. Paweł Lisiecki

dr n. farm. Kalina Sikorska-Zimny

dr n. med. Renata Sieradzan-Skrzetuska

dr n. med. Joanna Soin

dr n. o zdr. Regina Wierzejska

dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący – dr n. med. Joanna Soin

Z-ca przewodniczącego – dr n. med. Gabriela Henrykowska

Sekretarz – dr n. biol. Dorota Bylina

Członkowie:

dr Teresa Jankowska

dr n. o zdrowiu Anna Skura-Madziała

dr Agnieszka Wiosetek-Reske

mgr Anna Gorol

mgr Aneta Jabłońska

mgr Zofia Komorowska

mgr Mirosława Maślakiewicz

mgr Dominika Schulz

mgr inż. Łukasz Rybak

Aktualności

Riesling Weeks 2024

Już od 1 czerwca przez cały miesiąc w wielu miejscach w Polsce będzie królować Riesling. Letnia akcja promocyjna „Riesling Weeks 2024” po raz dziesiąty jest

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron