Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

    

Wyższa Szkoła Społeczno –Przyrodnicza                           Stowarzyszenie  Ekspertów Turystyki    

        im. Wincentego Pola w Lublinie                                                           w Warszawie  

             e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl                                             biuro@stowarzyszenieset.pl                              

                                                    

KOMUNIKAT NR 3      

/wg stanu na dzień –01.09.2015/

ZAPROSZENIE

na   

Konferencję  Naukową pt:

„Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych

w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w  Polsce”,

która odbędzie się w dniach 16 – 17 – 18 października 2015 roku

w siedzibie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2

Konferencja jest dedykowana pamięci prof. zw. dr hab. Olafa Rogalewskiego /1924 – 2015/ – założyciela i rektora pierwszej niepublicznej wyższej szkoły turystyczno-hotelarskiej w Polsce.

Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego /w załatwianiu/

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Tomasza JĘDRZEJCZAKA

Celem Konferencji jest:

1.Ocena 25 lat działalności niepaństwowych szkół wyższych kształcących kadry dla  

    gospodarki  turystycznej i społecznego ruchu turystycznego.

2. Dyskusja o programach nauczania w szkołach niepaństwowych dla potrzeb rynku pracy

    w obszarze hotelarstwa, gastronomii, turystyki i innych usług z tego zakresu

3. Określenie roli i zadań niepaństwowych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki

    i wdrażaniu nowoczesnych form nauczania.

Terminy :

1.Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji –                  15 wrzesień 2015r,

 Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu.

2.Termin nadsyłania referatów, wystąpień plenarnych, doniesień naukowych itp.

    /skróty, streszczenia, tezy/                                                  30 września 2015r.

                                                                                       

Referaty będą kwalifikowane wstępnie na podstawie nadesłanych streszczeń /tez/ oraz ostatecznie po otrzymaniu pełnych tekstów. Wszystkie zakwalifikowane referatu przeznaczone do wygłoszenia w sesji plenarnej lub w Sekcjach – Panelach tematycznych będą opublikowane w wydawnictwie:

           „Monografii niepaństwowego wyższego szkolnictwa turystycznego w Polsce”

Teksty artykułów należy nadsyłać na adres e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl lub blawat@hotel.pl

3.Termin  dokonania wpłaty – /100zł/                              30 wrzesień 2015 r.

                       Osoby towarzyszące /200 zł./

Nr konta:10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie)

Opłata zapewnia:

– publikacje artykułów i wystąpień w „Monografii niepaństwowego wyższego szkolnictwa

  turystycznego w latach 1990 – 2015” oraz 1 egzemplarz autorski,

– materiały konferencyjne /skróty – tezy nadesłanych referatów i wystąpień/

– uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach tematycznych panelach dyskusyjnych/,

– uczestnictwo pierwszego dnia w „Wieczorze wspomnień – integracyjnym” ,

– uczestnictwo drugiego dnia w obiedzie i Uroczystej Kolacji Regionalnej,

– poczęstunek w przerwach w obradach /kawa, herbata, woda itp./

– uczestnictwo w wycieczce pieszej /z przewodnikiem/  po atrakcjach turystycznych Starego Miasta       

   w Lublinie,

Koszt dojazdu i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelach w Lublinie /Hotel Europa 4*, hotel Huzar 2*, pokoje gościnne WSSP/

 

4.Prezentacja wydawnictw niepaństwowych szkół wyższych – miejsce w gablocie, na stoliku /możliwa sprzedaż, składania zamówień/ – koszt prezentacji , stolik, gablota – 200zł

Zamówienie stolika /gabloty/ wraz z wpłatą  – do dnia                           30 września 2015r.

Rada Programowo-Naukowa:

1.Prof. zw. dr hab. Aleksander Ronikier – Przewodniczący Rady,                                            

2.Prof. zw. dr hab. Witold Kłaczewski – Rektor WSSP w Lublinie,                                           

3.Prof. dr hab. Zygmunt Kruczek – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki        

4.Prof. dr hab. Ewa Dziedzic – Kierownik Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej,

5. Prof. dr hab. Teresa Skalska – Dziekan SGTiR Warszawa  

6.Prof. dr inż. Wiesław Olszewski – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,          

7. Prof. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki – Rektor WSTiH w Gdańsku,   

8. Prof. dr. Włodzimierz Banasik – Rektor WSTiJO w Warszawie                                 

9.Prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych   UW

10. Prof. dr Krzysztof Łopaciński – Dyrektor Instytutu Turystyki SGTiR,          

11. Prof. dr Bartłomiej Walas – Dziekan Wydziału TiR w W S T w Suchej Beskidzkiej,

 

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – tel. +48 81 7407240, e-mail: info@wssp.edu.pl

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki – tel. +48 22 6289374, e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl,

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. 1.Prof. dr Franciszek MIDURA – Przewodniczący /WSSP w Lublinie/  (fmidura@tlen.pl)        
 2. 2.Prof. dr Krzysztof Łopaciński – Sekretarz Generalny SET, SGTiR, (krzys@intur.pl)
 3. 3.Doc. mgr Waldemar Błaszczuk – Sekretarz KO, WSSP w Lublinie, SET, (blawat@hotel.pl)
 4. 4.Mgr Mateusz Stefanek –Z-ca Kanclerza WSSP w Lublinie (info@wssp.edu.pl)
 5. 5.Mgr Zbigniew Kowal – Skarbnik SET (zbigniew.kowal@globalkongress.pl)
 6. 6. Iwona Habdas – Kierownik  Dziekanatu Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego WSSP, (wtiwf@wssp.edu.pl)

 

Ramowy program Konferencji:

16.10.2015 /piątek/ – od  godz. 15,00 rejestracja uczestników

godz. 16,00 spacer po Starym Mieście w Lublinie

zwiedzanie wybranych atrakcji i zabytków Lublina

godz.17,00 – posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Konferencji

godz. 19,00 wieczór integracyjno-wspomnieniowy,

17.10.2015 /sobota/ – godz. 9,00 – uroczyste otwarcie Konferencji,

                                                              – powitanie Gości i Uczestników,

godz. 9,15 – wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz centralnych i lokalnych

godz. 9,45 – wręczenie Medali, Odznaczeń i Wyróżnień oraz odczytanie Listów Gratulacyjnych,

Referatu programowe – Sesja Plenarna:

godz. 10,00 –12,00 – referaty programowe /6×20/ min./

 

1.Pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa kształcąca kadry dla gospodarki turystycznej i jej znaczenie w tworzeniu modelu kształcenia kadr dla potrzeb turystyki /gospodarki turystycznej/. –  Prof. dr Franciszek MIDURA, doc. Henryk STEFANEK

 

Rola i znaczenie wybranych dyscyplin naukowych w procesie kształcenia kadr dla turystyki:

2. Nauki o kulturze fizycznej i rekreacji – prof. zw. dr hab. Aleksander RONIKIER

3. Nauki geograficzne – prof. zw. dr hab. Andrzej KOWALCZYK

4. Nauki ekonomiczne – /w uzgodnieniach/

5. Kształcenie dla przyszłości . Sektorowe Ramy Kwalifikacyjne w Turtystyce – mgr Agnieszka Szymczak / Instytut Badań Edukacyjnych /w uzgodnieniach/,

6. Potrzeby branży /gospodarki/ turystycznej a model kształcenia –  dr Bartłomiej WALAS / w uzgodnieniach/

godz. 12,00 – 13,00 – dyskusja plenarna /6×10 min/

 1. 1.dr hab. Jerzy Gospodarek  /SGH/ – „Refleksje na temat prawa na studiach turystycznych w Trzeciej Rzeczypospolitej”

godz. 13,00 – 14,00 – przerwa obiadowa,

godz.14,00 – 17,450 – dyskusja w Zespołach /Panelach tematycznych/ (5 panele X 45 min = 225 min)

Moderatorzy i uczestnicy panelu reprezentują przedstawicieli branży – organizacje zawodowe, biura podróży, hotele i gastronomie, organizacje społeczne – organizatorów turystyki, administrację samorządową itp.

 

Panel I.Moderator: Zygmunt KRUCZEK Jak kształcić dla biura podróży, pilotażu i przewodnictwo, IT, atrakcji turystycznych ?

Panel II.Moderator K. Wojtkiewicz/ IGHP- w uzgodnieniach/ Jak kształcić dla  hotelarstwo i gastronomia ?

Panel III.Moderator; Andrzej KOZŁOWSKI Jak kształcić dla turystyki biznesowej, uzdrowisk, wellness&spa i innych usług towarzyszących ? –

Panel IV.Zarząd Główny PTTK- /w uzgodnieniach/Jak kształcić dla turystyki społecznej, młodzieżowej, aktywnej /kwalifikowanej/ ?

Panel V – Teresa Skalska Przygotowanie akademickie praktycznie do zawodu ?

Godz. 18.00 – Podsumowanie konferencji

Godz.19,00 – Uroczysta kolacja. Degustacja produktów lokalnych i regionalnych.

18.10.2015 /niedziela/

Godz.10,00 Udział w uroczystej XV inauguracji roku akademickiego 2015/16 w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej     im. Wincentego Pola w Lublinie,

Godz. 12. Zakończenie uroczystości inauguracyjnych i konferencji,

 

Informacje ogólne:

Kolejny Komunikaty nr 4 ukaże się – wrzesień br.

                 

 Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny !

Prof. dr Franciszek MIDURA  –          fmidura@tlen.pl        Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr Krzysztof ŁOPACIŃSKI –      krzys@intur.com.pl   

Doc. Waldemar BŁASZCZUK  –          blawat@hotel.pl                    Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Prof. dr hab. Witold Kłaczewski                                                             Prof. dr hab. Zygmunt Kruczek

      Rektor WSSP w Lublinie                                                                                      Prezes SET

 

                                                       Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

                                            Przewodniczący Rady Programowo- Naukowej

Lublin – Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

                                 

Z G Ł O S Z E N I E

uczestnictwa  w Konferencji Naukowej pt.

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce”,

która odbędzie się w dniach 16 – 17 – 18 październik 2015 r.

w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, ul. Choiny 2

Zgłaszam uczestnictwo w w/w konferencji :  /termin  zgłoszenia do dnia  15.09.2015 r. /

 1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………
 2. Tytuł/stopień naukowy ……………………………………………………………………………..
 3. Miejsce pracy i stanowisko …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Telefon/e-mail ……………………………………………………………………………………………
 2. Referat/doniesienie/komunikat                  TAK/NIE / właściwe podkreślić /
 3. Opłatę konferencyjną /100 zł/ prosimy przesłać do dnia 30 wrzesień 2015r. na konto 
  Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
  Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie
  Nr konta:10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

/ z dopiskiem KONFERENCJA/

 1. Proszę o wystawienie faktury VAT              TAK/NIE

Dane do faktury:

– nazwa instytucji …………………………………………………………………………………………….

– adres …………………………………………………………………………………………………………….

– NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

        8.   Proszę o rezerwacje noclegów w terminie 16/17, 17/18, 18/19 w hotelach Europa 4*, Huzar 2*,

              pokoje gościnne /właściwe podkreślić/……………………………………………………………………………………     

         9.     Inne uwagi i życzenia: …………………………………………………………………………………………………………….

         10.  Wrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby Konferencji.         

    …………………………………………………….                                                                            ………………………………………………

               Miejscowość i data                                                                                                            Podpis/ pieczęć

Aktualności

Mistrzowie Smaku wracają

Gdzie wybrać się na najlepszy obiad lub kolację? Gdzie zjeść najsmaczniejszą pizzę i burgera? Który kelner, barman i menedżer restauracji najlepiej odpowiada na potrzeby klientów?

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 pok. 322
01-595 Warszawa

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron