Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Fundusze Europejskie sprzyjają dobrze przygotowanym przedsiębiorcom

Media w ostatnich miesiącach zalewają informacje o nowych funduszach europejskich, Krajowym Planie Odbudowy, promowanych jako ogromne szanse rozwojowe dla tysięcy polskich przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i branży HoReCa. Ale co to oznacza w praktyce? Co zrobić, aby nie przegapić okazji i wykorzystać środki do rozwoju działalności hotelu, restauracji, czy atrakcji turystycznej? Jak wykorzystać najbliższe miesiące, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia UE?

IV kwartał 2021 roku jest okresem negocjacji zapisów poszczególnych Programów będących podstawą ogłaszania konkursów i przyznawania środków europejskich po stronie operatorów środków na szczeblu regionalnym i krajowym w drodze programów, działań i podziałań uwzględniających zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Wedle deklaracji władz centralnych i regionalnych w 2022 roku ruszą pierwsze konkursy dotacyjne skierowane przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym podmiotów branży kreatywnej i przemysłów czasu wolnego.

Dodatkowo warto wspomnieć, że szczególna sytuacja związana z trwającą epidemią COVID-19 skutkowała stworzeniem przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej odrębnego Funduszu Odbudowy. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Wedle obowiązującego projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przewidziano znaczące fundusze na branże szczególnie dotknięte efektami gospodarczymi pandemii. W KPO zaplanowano 500 mln euro na pomoc dla branży sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyki, kultury. W tym na sam sektor HoReCa – 300 mln euro.

Istnieje szereg działań, których wykonanie w IV kwartale 2021 roku i pierwszej połowie 2022 zwiększa szanse na skuteczne ubieganie się o środki Unii Europejskiej. Według wstępnych zapisów programów, a także doświadczeń z poprzednich lat, istotne w uzyskaniu wsparcia jest wykazanie, że pomysł przedsiębiorcy stanowi innowację produktową lub procesową, zatem jego pomysł wprowadza nietypowe, niestosowane dotąd rozwiązanie, lub też stanowi znaczącą zmianę względem dotychczas wykorzystywanych rozwiązań. Dla wielu przedsiębiorców obszarem takim będzie wdrożenie projektowanych na miarę rozwiązań teleinformatycznych, czy rozszerzenie zakresu usług świadczonych online. Ważnym trendem są także tzw. „usługi szyte na miarę” – uwzględniające indywidualne potrzeby klientów.

Warunki przyznawania środków z Unii Europejskiej wskazują ponadto, że w ostatnich latach zmianie ulega sposób definiowania pojęcia „konkurencyjności”. Podczas gdy w początkowych latach członkostwa Polski w UE od przedsiębiorców wymagano jedynie wykazania podnoszenia własnego potencjału, bez odniesienia do otoczenia, o tyle w ostatnich latach konkurencyjność oznacza de facto zdolność do zaistnienia nawet w skali międzynarodowej. Środkiem osiągnięcia tak definiowanej konkurencyjności jest współpraca z sektorem nauki: naukowcami, zespołami badawczymi, instytutami Polskiej Akademii Nauk i uczelniami. Zatem najbliższe miesiące to dobry czas na nawiązanie kontaktów z naukowcami działającymi w interesujących nas obszarach: nowych technologii, marketingu czy badań społecznych.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 o wsparciu decydować będzie ponadto potwierdzenie przeprowadzenia analizy popytu na usługi czy produkty, które mają zostać wytworzone czy wdrożone w wyniku udzielonego wsparcia. W praktyce oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić badanie potencjalnych odbiorców, które potwierdzi popyt na usługi czy produkty przedsiębiorcy.

Dodatkowo niektóre rodzaje wsparcia – jak na przykład – wsparcie na promocję przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej wymagają opracowania branżowej analizy tzw. planu promocji międzynarodowej. Brak takiego planu uniemożliwia uzyskanie dotacji na ten cel.

Niektóre potencjalne warunki uzyskania dotacji i pożyczek generują po stronie przedsiębiorców potencjalne koszty i mogą zniechęcać do ubiegania się o środki UE. Rozwiązaniem jest skorzystanie przez przedsiębiorców z rozlicznych programów nieodpłatnego wsparcia o charakterze doradczym i rozwojowym dostosowanych do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jedną z dostępnych możliwości wsparcia jest projekt skierowany do małopolskich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Polish Heritage, we współpracy z Województwem Małopolskim, w ramach którego Centrum oferuje szyte na miarę usługi doradcze i audyty dla firm z sektora kreatywnego i przemysłów czasu wolnego.

Jakie działania, będące w kręgu zainteresowań przedsiębiorstw branży HoReCa, mogą być zrealizowane i w pełni sfinansowane przez Centrum? Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w świetle możliwości uzyskania wsparcia z UE, przeprowadzenie badań obecnych i potencjalnych odbiorców, pod kątem ich potrzeb i postrzegania usług i produktów, a także jakości obsługi, zbudowanie strategii marketingowej, czy nawiązanie kontaktu z naukowcami, których prace badawcze i rozwojowe mogą być wykorzystane do wdrożenia nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach.

Skorzystanie ze wsparcia Centrum pozwoli firmom niemal bezpłatnie poprawić jakość oferowanych produktów i usług, a także zbuduje solidne podstawy do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Wsparcie UE jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy – wystarczy tylko dobrze się do niego przygotować.

Aktualności

Litewskie restauracje już w Przewodniku Michelin

Zgodnie z zapowiedziami, 13 czerwca w Wilnie przedstawiciele Przewodnika MICHELIN oficjalnie ogłosili, że cztery litewskie restauracje otrzymały po jednej gwiazdce. Lista opracowana przez anonimowych inspektorów

Riesling Weeks 2024

Już od 1 czerwca przez cały miesiąc w wielu miejscach w Polsce będzie królować Riesling. Letnia akcja promocyjna „Riesling Weeks 2024” po raz dziesiąty jest

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron