Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki sprzedaży publikacji, czasopisma Przegląd Gastronomiczny, ogłoszeń i reklam oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez SIGMA – NOT Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w odniesieniu do świadczenia usług drogą elektroniczną (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wykupując usługę, Internauta potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych wysyłanych przez Sprzedawcę na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2011 r. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Portalu.

II. Definicje

1. Sprzedawca – Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA – NOT Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069968.

2. Portal – Portal www.przeglad-gastronomiczny.pl, to serwis internetowy zbudowany przez Wydawnictwo umożliwiający:

przeglądanie bezpłatnych stron informacyjnych o „Przeglądzie Gastronomicznym”

oraz płatne dokonywanie wpisów i umieszczanie wizytówek w Katalogach: Firm, Szkół, Książek jak też, umożliwiający zamawianie:

• prenumeraty wydań drukowanych (papierowych) czasopism,

• ogłoszeń i reklam do umieszczenia w Portalu lub wydaniach drukowanych,

3. Katalogi Firm, Szkół, Książek – internetowe katalogi firm, szkół, książek przeznaczone do rejestracji podmiotów gospodarczych i prezentowania ich ofert oraz danych teleadresowych.

4. Internauta – osoba odwiedzająca Portal; zainteresowana informacją techniczną, samym Wydawnictwem i/lub jego czasopismami, w tym także chcąca za pośrednictwem tego Portalu zamówić prenumeratę lub reklamę, a także uzyskać dostęp do treści wybranego czasopisma, artykułu lub przeglądająca Katalogi Firm, reklam, ogłoszeń drobnych, przepisów kulinarnych, szkół, książek i podręczników oraz kart menu

10. Wizytówka – umieszczenie firmy w wybranym katalogu z podaniem danych w wersji podstawowej lub rozszerzonej, wyróżnionej, lub z dodatkowym modułem reklamowym i prezentacja danych w zamówionej formie przez wybrany i opłacony przez firmę okres

III. Warunki techniczne korzystania z Portalu

1. Przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej, Mozilla Firefox, Opera lub inna, kompatybilna z nimi.

2. Czytnik plików PDF np. Acrobat Reader lub kompatybilne.

3. W przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie poprzez Portal reklamy internetowej lub w papierowych wydaniach czasopisma „Przegląd Gastronomiczny” jest możliwe po wypełnieniu formularza na stronach: ogłoszenia, szkoły, książki, reklama. W ciągu 24 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) „Przegląd Gastronomiczny” skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Reklama publikowana będzie w postaci nadesłanej przez Zamawiającego.

2. Zamówienie w Katalogach: Firm, Szkół, Książek wizytówki wymaga rejestracji, zalogowania, wybrania dostępnych opcji wyglądu i prezentacji danych firmy oraz opłacenia usługi. Po wpływie środków za usługę na konto Sprzedawcy – Wydawnictwa SiGMA-NOT zamówiona wizytówka prezentowana jest w postaci przesłanej przez Zamawiającego.

3. Firma posiadająca wpis w Katalogu Firm może w każdym czasie wystąpić do „Przeglądu Gastronomicznego” o usunięcie jej danych z Katalogu.

4. W trakcie zakupów za pośrednictwem Portalu – klient przechodząc proces rejestracji oraz wyboru przedmiotów transakcji i procedury płatności – może wycofać się z dokonanych wyborów (zrezygnować z transakcji) aż do chwili ukazania się wpisu na portalu – zamówienie traktuje się wtedy jako skonsumowane, a środki wpłacone na konto Sprzedawcy nie podlegają wtedy zwrotowi. Poprzez dokonanie zamówienia rozumie się otrzymanie przez Portal drogą elektroniczną od Zamawiającego wypełnionego formularza do zamieszczenia w odpowiednim Katalogu.

V. Formy płatności

Dla każdej transakcji Wydawnictwo wystawia fakturę VAT płatną przelewem bankowym lub pocztowym.

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca zamieszcza zamówioną reklamę, ogłoszenie lub wpis, na podstawie lub w postaci przesłanych przez Internautę materiałów. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków, za opłacone i należycie zrealizowane transakcje.

2. Internauci mogą zgłaszać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Portalu, pocztą elektroniczną na adres przegast@przeglad-gastronomiczny.pl .Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, datę (ew. godzinę) zakupu, numer czasopisma, albo szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

VII. Prawa autorskie

Sprzedający informuje, że materiały zamieszczane w Portalu, w szczególności treść artykułów, grafika i zdjęcia, a także układ Portalu i jego forma wizualna są chronione prawem autorskim, a ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie może być dokonywane wyłącznie na warunkach tym prawem określonych.

VII. Ochrona danych

1. Dane uzyskane przez Internautę w Katalogu Firm, Szkół, Książek mogą być wykorzystywane jedynie w celach uzyskania kontaktu z firmą posiadającą wpis lub wizytówkę.

2. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z Katalogu do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.

3. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Katalogu osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Internauta może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.

4. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

5. Internauta przeglądający Katalog i korzystający z zawartych w nim danych zobowiązany jest zgodnie z Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. „antyspamowej”) wystąpić o zgodę do firmy, której adres chce wykorzystać do przesłania tzw. niezamówionej korespondencji tj. wszelkiego rodzaju ofert mających charakter handlowy lub usługowy.

VIII . Informacje dodatkowe

1. Wpisy obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich nie będą akceptowane do zawieszenia na portalu, a ogłoszenia drobne naruszające Netykietę – będą usuwane z Portalu.

2. W przypadku dokonania wpisu przez Internautę, w niewłaściwej kategorii – wpisy będą przenoszone do odpowiedniej kategorii na zasadach obowiązujących w danej kategorii

Aktualności

Przegląd Gastronomiczny 2/2024

Nowy numer „PG” 2/2024 Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy 3 TARGI Mistrzowie i profesjonaliści GASTROTARGI SMAKKi 2024  

Gala Poland 100 Best Restaurants Awards 2024

Premiera XIII edycji Przewodnika Poland 100 Best Restaurants, który tworzy kulinarną mapę Polski, ogłoszenie listy 100 najlepszych restauracji w Polsce i wręczenie nagród dla szefów

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron