Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Festiwal Smak Pstrąga

VIII Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny organizowane przez Leszka Makulskiego przy wsparciu merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni i przy wsparciu i pomocy Miasta Ustroń oraz Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim odbędą się 10 sierpnia 2013 roku w Ustroniu.
Głównym celem Mistrzostw jest :

 • wyłonienie najlepszych kucharzy w przygotowaniu i podawaniu dań z baraniny i jagnięciny
 • promocja i prezentacja potraw z polskiej baraniny i jagnięciny
 • promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych
 • zintegrowanie środowiska we wspólnych działaniach na rzecz promocji polskiej baraniny i jagnięciny

W Mistrzostwach uczestniczyć będzie do 9 dwuosobowych ekip kucharskich, wyłonionych spośród  nadesłanych zgłoszeń.
Każda ze startujących ekip ma do przygotowania 6 porcji przekąski zimnej lub gorącej i 6 porcji dania głównego. Na przygotowanie potraw uczestnicy mają 150 minut.
Podstawowymi produktami obowiązkowymi do przyrządzenia dań konkursowych są:

 •  oscypek i/lub bryndza               – przekąska zimna lub gorąca
 •  comber jagnięcy i/lub barani   – danie główne

Zgłoszenie wraz z recepturą i zdjęciem potrawy należy przesyłać na druku zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2013 roku na adres  e-mailowy:
Piotr Szczygielski – szczygielski.piotr@interia.pl  i/lub  Waldemar Hołówka – w.holowka@holsongroup.eu
Nad prawidłowością przebiegu Mistrzostw czuwać będą:

  • Jury techniczne
  • Profesjonalna Komisja degustacyjna
  • Komisja złożona ze smakoszy VIP i zaproszonych gości

     Wiadomość o dopuszczeniu do udziału w Mistrzostwach zostanie przesłana drogą elektroniczną do kapitanów zakwalifikowanych drużyn. Lista ekip kucharskich zakwalifikowanych do Mistrzostw zamieszczona będzie do dnia 22 lipca 2013 roku na www.podawaniebaraniny.pl i na branżowych portalach internetowych.
Organizator Mistrzostw zapewnia:

 • nocleg i wyżywienie dla dwuosobowych ekip startujących w Mistrzostwach
 • stół roboczy ze zlewem i ujęciem wody
 • stół odstawczy
 • piec konwekcyjno-parowy
 • kuchenkę indukcyjną jednostrefową
 • stół prezentacyjny
 • dostęp do grillo-wędzarki

W sprawach merytorycznych i technicznych proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres  e-mailowy:
Piotr Szczygielski – szczygielski.piotr@interia.pl

 

 

REGULAMIN   KONKURSU   KULINARNEGO

I. Sprawy ogólne

 • Organizatorem VIII Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny (dalej zwanych „Mistrzostwami”) jest Kapituła Organizacyjna w składzie:
  • Piotr Szczygielski
  • Leszek Makulski
  • Waldemar Hołówka
  • Łukasz Konik
 • Współorganizatorem i opiekunem merytorycznym Mistrzostw jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.
 • Mistrzostwa mają zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.
 • Celem głównym Mistrzostw jest:
  • wyłonienie najlepszych kucharzy w przygotowaniu i podawaniu dań z baraniny i jagnięciny
  • promocja i prezentacja potraw z polskiej baraniny i jagnięciny
  • zintegrowanie środowiska we wspólnych działaniach na rzecz promocji polskiej baraniny i jagnięciny
 • Uczestnicy Mistrzostw powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu oryginalnych dań z polskiej baraniny i jagnięciny, jak również produktów tradycyjnych i regionalnych.
 • Mistrzostwa odbędą się w dniu 10 sierpnia 2013 roku w Ustroniu.
 • Nad prawidłowością przebiegu Mistrzostw czuwać będzie jury w składzie:
  • Przewodniczący jury
  • wiceprzewodniczący jury
  • Komisja techniczna
  • Profesjonalna Komisja degustacyjna
  • Komisja złożona ze smakoszy VIP i zaproszonych gości

II. ZASADY  UCZESTNICTWA

   • W Mistrzostwach uczestniczyć będzie do 9 ekip kucharzy w składzie dwuosobowym wyłonionych spośród  nadesłanych zgłoszeń.
   • Uczestnikami Mistrzostw muszą być pełnoletni kucharze pracujący aktualnie w zawodzie bez względu na zajmowane stanowisko i wiek.
   • Uczestnikami Mistrzostw mogą być pełnoletni uczniowie szkół gastronomicznych.
   • Uczestnikami Mistrzostw mogą być także kucharze spoza granic RP.
   • Członkowie ekipy startujący w Mistrzostwach mogą pracować w różnych zakładach pracy i/lub uczęszczać do różnych szkół gastronomicznych.
   • Zgłoszenie wraz ze zdjęciem potrawy należy przesyłać na druku zgłoszenia.
   • Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2013 roku na adres:

      Piotr Szczygielskiszczygielski.piotr@interia.pl  i/lub Waldemar Hołówkaw.holowka@holsongroup.eu

III. Zasady  Konkursu

     • Przedmiotem Mistrzostw jest przekąska zimna lub ciepła oraz danie główne.
     • Podstawowym produktem do przygotowania przekąski jest tradycyjny ser oscypek i/ lub bryndza.
     • Podstawowym produktem do przygotowania dania głównego jest comber jagnięcy i/lub barani.
     • Regulamin zabrania używania innych elementów mięsnych.
     • Mistrzostwa składają się z dwóch etapów:
      •  I  etap – kwalifikacje (przygotowanie i nadesłanie receptur)
      • II etap  – Konkurs Kulinarny
     • O zakwalifikowaniu ekipy kucharskiej do Mistrzostw decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
     • Każda receptura nadesłana na druku zgłoszenia (zgodnie z pkt 2.6.) musi zawierać:
 • zdjęcie potrawy
 • nazwę potrawy
 • wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na 10 porcji
 • opis wykonania
     • Produkty niezbędne do przygotowania dań konkursowych każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie (przywozi ze sobą).
     • Organizator Mistrzostw zapewnia:
 • nocleg i wyżywienie dla dwuosobowych ekip startujących w Mistrzostwach
 • stół roboczy ze zlewem i ujęciem wody
 • stół odstawczy
 • piec konwekcyjno-parowy
 • kuchenkę indukcyjną jednostrefową
 • stół prezentacyjny
 • dostęp do grillo-wędzarki
     • Pozostałe sprzęt potrzebny do przygotowania dań konkursowych, tj. garnki, patelnie, drobny sprzęt kuchenny i grillowy, deski do krojenia itp. każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie (przywozi ze sobą).
     • Ekipy startują w przepisowym ubraniu kucharskim (bluza, zapaska i czapka kucharska).
     • Ekipy będą wpuszczane na stanowiska według wylosowanej kolejności co 15 minut
     • Na przygotowanie potraw i opuszczenie stanowiska konkursowego uczestnicy mają 150 minut.
     • Dania konkursowe powinny być wydawane w systemie restauracyjnym – najpierw przekąska, w drugiej kolejności danie główne.
     • Każda ze startujących ekip przygotowuje 6 porcji przekąski i 6 porcji dania głównego (3 dania dla jury degustacyjnego, 2 dania dla jury smakoszy i 1 danie do ekspozycji).
     • Potrawy oceniać będzie Jury, którego skład ustali Kapituła Organizacyjna Mistrzostw.
     • Decyzja Jury (co do oceny dań konkursowych) jest ostateczna i niepodważalna.
     • Zabrania się:
 • używania dodatkowych źródeł energii cieplnej (np. frytownica, kuchenka indukcyjna itp.)
 • stosowania sztucznych dekoracji
 • przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków
 • wszelkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas konkursu w regulaminowym czasie konkursowym.
 • stosowania gotowych sosów (fond, majonez i ketchup – dopuszczalne jako podstawa)
 • stosowania gotowych farszów
 • stosowania wcześniej uformowanego lub wyporcjowanego mięsa
     • Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów:
 • Warzywa i owoce – umyte, obrane, niekrojone
 • Grzyby – umyte, blanszowane, niekrojone
 • Ziemniaki / cebula – obrane, niekrojone
 • Mięso – odkostnione, obrane z błon, niezamarynowane
 • Ciasto podstawowe – neutralny smak

IV. Warunki organizacyjne

  • Ilość ekip startujących w Mistrzostwach jest ściśle określona (zgodnie z pkt 2.1).
  • Organizator Mistrzostw zapewnia wyżywienie oraz nocleg dla ekip startujących – 09/10 sierpnia 2013 rok.
  • Istnieje możliwość wykupienia noclegu z 10/11 sierpnia 2013 roku – ceny promocyjne.
  • Każdy z kucharzy powinien mieć prawidłowe ubranie kucharskie (zgodnie z pkt 3.10).
  • Jury profesjonalne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów:
 • Miejsce I   – tytuł Mistrza Polski 2013 w Podawaniu Baraniny, puchar i medal
 • Miejsce II – puchar i medal
 • Miejsce III – puchar i medal
  • Każda ekipa otrzyma pamiątkowe dyplom.

V. Sposób punktacji jury

 • Nad prawidłowością punktacji czuwają :
  • Przewodniczący jury
  • Wiceprzewodniczący jury
 • Dania konkursowe będą oceniane przez dwa składy jury:

   Jury techniczne:

 • max 15 punktów   –         przygotowanie stanowiska pracy
 • max 15 punktów   –         zużyty surowiec
 • max 15 punktów   – czystość pracy
 • max 10 punktów   –         profesjonalizm pracy
 • max 15 punktów – wygląd stanowiska po pracy

Każdy członek jury  technicznego może przyznać maksymalnie 70 punktów.
Jury degustacyjne + vip + zaproszeni goście:

 • max. 2 x 15 punktów       –           wygląd i aranżacje (osobna punktacja przekąski i dania głównego)
 • max. 2 x 15 punktów       –           dobór składników (osobna punktacja przekąski i dania głównego)
 • max. 2 x 40 punktów       –           smak (osobna punktacja przekąski i dania głównego)

Każdy członek jury  technicznego może przyznać maksymalnie 140 punktów.
Jury vip + zaproszeni goście:

 • max. 2 x 15 punktów       –           wygląd i aranżacje (osobna punktacja przekąski i dania głównego)
 • max. 2 x 15 punktów       –           dobór składników (osobna punktacja przekąski i dania głównego)
 • max. 2 x 40 punktów       –           smak (osobna punktacja przekąski i dania głównego)

Każdy członek jury  technicznego może przyznać maksymalnie 140 punktów.

 • Przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych karane będzie punktami ujemnymi 1 minuta = 5 punktów.
 • Przekroczenie czasu o 15 minut skutkuje przerwaniem pracy ekipy i ocenę dania w stanie nieskończonym.

VI. postanowienia końcowe

 • Odprawa jury i ekip startujących w Mistrzostwach oraz losowanie stanowisk startowych odbędzie się w dniu Mistrzostw.
 • Obecność ekip startujących oraz jury jest obowiązkowa.
 • Komisarzem Mistrzostw z ramienia Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni jest Piotr Szczygielski – szczygielski.piotr@interia.pl
 • Osobą upoważnioną do kontaktu z zawodnikami jest Leszek Makulski –  leszek.makulski@podawaniebaraniy.pl
 • Organizator Mistrzostw zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Mistrzostw w tym zdjęć osób i potraw.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 lipca 1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn. zm) oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Każdy z uczestników Konkursu z chwilą nadesłania zgłoszenia automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu jego wizerunku na potrzeby Konkursu i w celach marketingowo organizacyjnych w/w Konkursu.
 • Prawa autorskie wszystkich nadesłanych receptur automatycznie przechodzą na organizatorów Mistrzostw.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji  Mistrzostw bez podania przyczyny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania  Mistrzostw bez podania przyczyny.
 • Szczegółowy harmonogram Mistrzostw podany zostanie przy ogłoszeniu wyników kwalifikacyjnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na w/w portalach internetowych (zgodnie z pkt 2.9).

Aktualności

Przegląd Gastronomiczny 2/2024

Nowy numer „PG” 2/2024 Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy 3 TARGI Mistrzowie i profesjonaliści GASTROTARGI SMAKKi 2024  

Gala Poland 100 Best Restaurants Awards 2024

Premiera XIII edycji Przewodnika Poland 100 Best Restaurants, który tworzy kulinarną mapę Polski, ogłoszenie listy 100 najlepszych restauracji w Polsce i wręczenie nagród dla szefów

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron