Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej.
Rada Naukowa przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej składa si ę z szerokiego grona wybitnych przedstawicieli nauk związanych z branżą rolno-spożywczą. Pracom Rady Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska z SGGW w Warszawie.

Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SITSpoż. Bronisław Wesołowski uroczyście wręczył powołania członkom Rady Naukowej. W dalszej części członkowie Rady Naukowej nakreślili wstępne założenia działalności.

Skład Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego:

 1. Marcin Bombrych – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
 3. prof. dr hab. Marek Cierach – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 4. prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 5. prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 6. dr inż. Danuta Gajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 8. Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 9. Paweł Kocon – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku; Agencja Rynku Rolnego
 10. prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 11. dr inż. Karol Krajewski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl
 12. prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 13. prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 14. dr Jacek Leonkiewicz – Animals by Products – Polski Związek Przetwórców , Warszawa
 15. płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ,Warszawa
 16. Monika Niewiarowska – Główny Analityk w Biurze Wspierania Konsumpcji; Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
 17. dr n. med. Jarosław Jan Pinkas –Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 18. dr hab. inż. prof. SGGW – Antoni Pluta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 19. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa
 20. mgr inż. Małgorzata Pucek – Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
 21. dr inż. prof. IBPRS Marian Remiszewski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Poznań
 22. dr inż. Piotr Szymański – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
 23. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 24. prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz – Robak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Aktualności

Riesling Weeks 2024

Już od 1 czerwca przez cały miesiąc w wielu miejscach w Polsce będzie królować Riesling. Letnia akcja promocyjna „Riesling Weeks 2024” po raz dziesiąty jest

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron