Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEJ SZTUKI KULINARNEJ „Kulinarny Rajd Mistrzów w Haston City Hotel”

I.   Ogólne sprawy organizacyjne

  1. Organizatorem konkursu jest Haston City Hotel, przy merytorycznej współpracy Fundacji Klubu Szefów Kuchni.
  2. Sponsorami strategicznymi konkursu są Winterhalter, Farutex, Oerlemans, Kompania Piwowarska, Ecolab
  3. Konkurs odbędzie się w dniach 8 i 9  listopada 2012 roku w Haston City Hotel we Wrocławiu ul. Irysowa 1-3
  4. Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest 10000,00 zł brutto plus nagrody rzeczowe , za zajęcie II miejsca 7000,00 zł brutto plus nagrody rzeczowe i za zajęcie III miejsca 3000,00 zł brutto  plus nagrody rzeczowe

II. Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie mogą uczestniczyć kucharze z dowolnych zakładów gastronomicznych, zarówno      hotelarskich jak i pojedynczych restauracji z całej Polski.
  2. Uczestnicy konkursu muszą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakładach gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Wszyscy kucharze biorący udział w konkursie mogą posiadać dowolny stopień
   w hierarchii zawodowej.
  4. Warunki konkursu nie eliminują udziału w nim osób, które zdobyły w poprzednich latach medale, dyplomy i wyróżnienia w innych konkursach krajowych oraz zagranicznych.
  5. Uczestnicy konkursu powinni być pełnoletni.
  6. W konkursie uczestniczą ekipy dwuosobowe (szef ekipy i pomocnik).

 Potwierdzenie zgłoszenia do konkursu powinno być dokonane e-mailem. Do zgłoszenia , proszę wykorzystać  formularz, który zawierał będzie : recepturę , opis technologiczny i wyraźne zdjęcie wykonanej potrawy ( zakąski ciepłej i dania głównego)  i przesłane na adres;

konkurs@haston.pl

 

 

UWAGA ! – termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19 października 2012 roku (piątek). Termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania maila najpóźniej w tym dniu do godziny 24:00.

  1. Formularz ze zgłoszeniem uczestnictwa należy wypełnić, tak aby zawierał czytelne imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i mailem oraz pełną nazwę zakładu zgłaszającego swojego uczestnika. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonań akceptacji treści niniejszego Regulaminu, z którym kandydaci na uczestników mogą zapoznać się na stronie internetowej organizatora bądź w jego siedzibie. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków uwiecznionych fotograficznie bądź techniką filmową w trakcie przebiegu konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie potraw na polach eksploatacji: uwiecznianie dowolna techniką, rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju mediach.
  2. Komisja powołana przez Organizatora dokona wstępnej selekcji uczestników, na podstawie subiektywnej oceny opisu i zdjęcia zgłoszonych  potraw ( zakąska ciepła i danie główne ).

 Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie (w dniach 8, 9 listopada 2012 roku) zostaną powiadomione drogą mailową o dopuszczeniu do konkursu do dnia 25 października 2012 roku (czwartek). W przypadku niemożności uczestnictwa w konkursie któregoś z członków ekipy dwuosobowej, zakład gastronomiczny zatrudniający ekipę może wskazać przed dniem 5 listopada 2010 roku (poniedziałek), uczestnika zastępczego. W przypadku niemożności uczestnictwa całej ekipy komisja wybiera ekipę zastępczą spośród kandydatów zgłoszonych, ale pierwotnie nie zakwalifikowanych, którzy są bezzwłocznie informowani o zakwalifikowaniu do konkursu.

III. Zasady organizacyjne

  1. Każdy uczestnik konkursu lub jego zakład pokrywa koszty przejazdu oraz produktów użytych do wykonania dania konkursowego.
  2. Organizator konkursu pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.
  3. Organizator zapewnia stanowiska pracy przygotowane dla każdej z ekip i wyposażone w piec konwekcyjno-parowy, płytę indukcyjną dwu-strefową, stół roboczy z lodówką pod blatem, zlewozmywak jednokomorowy wraz ze stołem odstawczym oraz metrowy stół roboczy, urządzenie do sous-wide i maszynę do pakowania próżniowego
  4. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania potrawy oraz talerze każdy zespół uczestniczący w konkursie przywozi ze sobą.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu występują w standardowych strojach kucharskich.
  6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom obecnym w miejscu przeprowadzenia konkursu.
  7. Konkurs jest imprezą otwartą. Poza uczestnikami i osobami autoryzowanymi przez Organizatora wstęp na miejsce przeprowadzania konkursu mają zaproszone osoby oraz wszystkie inne zainteresowane polskimi kulinariami osoby.

IV. Reguły przeprowadzania konkursu

  1. Każda praca wykonana przez uczestnika konkursu będzie uważana za pracę przygotowaną specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada 2012 roku(piątek)
  3. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów techniczno-degustacyjnych pracujących w składzie Pan Jerzy Pasikowski , Pan Karol Okrasa , Pan Robert Sowa , Pan Marcin Budynek, Pan Tomasz Szymański oraz Gość specjalny jury Pani Magda Gessler. Każdy z jurorów techniczno-degustacyjnych może przyznać każdej ekipie max 150 punktów, z tego 50 punktów za techniczną prezentację kulinarną i 100 punktów za pracę konkursową .
  4. Podczas konkursu wszyscy uczestnicy zajmują stanowiska wylosowane podczas odprawy, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Haston City Hotel.
  5. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów a suma punktów z każdego etapu utworzy klasyfikację generalną
  6. Każda ekipa konkursowa w dniu konkursu będzie musiała wystąpić w zmaganiach konkursowych dwa razy.
  7. Pierwszy raz o godzinie 9:00 wszystkie ekipy staną do zmagań konkursowych równocześnie i przez 10 minut luzować będą po trzy flądry (zadanie dla szefów ekip) oraz kroić prawidłowo i zgodnie ze sztuką kulinarną warzywa w julienne, brunoise, emince, macédoine, a także ziemniaki na sposób cocottes, rissolleés (zadanie dla kucharzy pomocników). Wszystkie warzywa i ziemniaki będą wcześniej obrane i umyte. Wszystkie warzywa i ziemniaki będą musiały być w czasie 10 minut obrane lub uformowane.  
  8. Druga część konkursu rozpocznie się o godzinie 10:00 a zmagania konkursowe toczyć się będą na czterech stanowiskach zgodnie z kolejnością wylosowaną przez uczestników konkursu w dniu 8 listopada 2012 roku (czwartek)
  9. Każda ekipa otrzyma 10 minut przed rozpoczęciem pracy na rozłożenie drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienie się z wyposażeniem dostarczonym przez organizatora.
  1. Każda dwuosobowa ekipa uczestnicząca w konkursie , obowiązkowo  musi wykonać potrawę w formie

PRZEKĄSKI CIEPŁEJ – z obowiązkowym użyciem fileta z łososia , małż bouchot lub hiszpańskich  i szafranu dla 8 osób podaną wyłącznie na talerzach dostarczonych przez organizatora (talerz płaski Ø27 cm)
DANIA GŁÓWNEGO  – z obowiązkowym użyciem górki cielęcej z kością , winogrona i mięty dla 8 osób podaną wyłącznie na talerzach dostarczonych przez organizatora (talerz płaski Ø30 cm)

  1. Wszystkie prace konkursowe powinny być wyjątkowo oryginalne, jednocześnie bardzo elegancie i wykwintne.
  2. Czas przygotowania, od momentu wejścia na stanowisko pracy, do momentu ustawienia 16-tu przygotowanych porcji na ladzie ekspedycyjnej nie może przekraczać 1 godziny. Niedotrzymanie podanego czasu pociągnie za sobą punkty karne (1 minuta spóźnienia – 2 pkt ujemne od każdego jurora), a ekipie przekraczającej regulaminowy czas pracy ponad 15 minut zostanie ona przerwana i oceniona w stopniu jakim została przygotowana.
  3. Występ każdej ekipy powinien zawierać w sobie elementy widowiskowej sztuki kulinarnej, jak również finezji, lekkości i perfekcji wykonania a także najnowszych technik kulinarnych.
  4. Wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce, a dodatki skrobiowe, jarzynowe czy grzyby mogą być jedynie umyte i obrane, lecz w żaden sposób nie uformowane, również skorupiaki o ile będą użyte muszą być w postaci surowej (prosimy tak komponować dania, aby unikać produktów konserwowych i przetworzonych przez przemysł spożywczy). 
  5. Wszystkie konkursowe dania muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.
  6. Decyzja  jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.
  7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki a ekipy, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary, medale oraz nagrody ufundowane przez organizatora.
  8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przepisów i zdjęć potraw konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.
  9. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do powołania jury selekcyjnego jeżeli ilość chętnych do wzięcia udziału w konkursie przekroczy ilości utrudniające prawidłowy przebieg konkursu.
  10. Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone na gali w dniu 9 listopada 2012 roku (piątek)
  11. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w kompletnym stroju kucharskim.

UWAGA! – w dniu 8 listopada 2012 roku (czwartek) organizator zapewnia dodatkowe prezentacje i atrakcje kulinarne wyjazdowe związane z losowaniem kolejności startu podczas konkursu dlatego bardzo prosimy o punktualne przybycie 

Aktualności

Przegląd Gastronomiczny 2/2024

Nowy numer „PG” 2/2024 Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy 3 TARGI Mistrzowie i profesjonaliści GASTROTARGI SMAKKi 2024  

Gala Poland 100 Best Restaurants Awards 2024

Premiera XIII edycji Przewodnika Poland 100 Best Restaurants, który tworzy kulinarną mapę Polski, ogłoszenie listy 100 najlepszych restauracji w Polsce i wręczenie nagród dla szefów

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron