Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

UCZCIWY BIZNES SIĘ OPŁACA

Zakończyła się XVIII edycja programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Laureatów certyfikacji i zdobywców nagród ogłoszono 27 listopada podczas uroczystej gali w warszawskim EXPO XXI. Nagrodę główną, statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznano firmie Dora Metal oraz Kromet, którą odebrał Jan Polcyn, Prezes Firmy Dora Metal.
Projekt „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 18 lat organizuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym przedsiębiorstwa wypełniają ankietę dotyczącą swojej działalności. Firmy, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, przechodzą do drugiego etapu i odbywa się w nich audyt. Równocześnie prowadzone jest badanie opinii losowo wybranych kontrahentów. Decyzje ostateczne podejmuje kapituła programu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, mediów i władz samorządowych.
Firma Dora Metal to partner, cieszący się zaufaniem swoich klientów. ,,Fair Play, jak sama nazwa wskazuje, to działanie zgodnie z zasadami, działanie fair w stosunku do pracowników, kontrahentów, społeczeństwa” – podkreśla Jan Polcyn.
Na pytanie jakimi zasadami kieruje się firma Dora Metal (obchodząca w przyszłym roku 25-lecie istnienia) Jan Polcyn, Prezes Zarządu odpowiada: To dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników otrzymujemy miano ,,Przedsiębiorstwa Fair Play”. My w zamian za to oferujemy naszym pracownikom programy szkoleniowe, pozwalające im rozwijać swoje kompetencje, bardzo dobre wynagrodzenie podparte programami motywacyjnymi oraz wsparcie w przypadku zdarzeń losowych oraz problemów prywatnych.
We współpracy z kontrahentami opieramy się na podejściu partnerskim, dbamy i robimy co w naszej mocy, aby zamówienia były realizowane terminowo i z najwyższą dbałością o jakość wykonania. Oferujemy również obsługę posprzedażową podpartą bardzo rozległą siecią serwisową.
Nieustannie wspomagamy społeczność lokalną poprzez wspieranie finansowe wydarzeń organizowanych w naszym mieście i okolicach oraz poprzez pomoc organizacjom społecznym działającym na tym terenie. Nie pozostajemy jednak tylko w naszym regionie. Sponsorujemy wiele wydarzeń gastronomicznych w całym kraju. Zależy nam na rozwoju gastronomii w Polsce – wspieramy młodych adeptów sztuki kulinarnej, udostępniając szkołom gastronomicznym nasze profesjonalnie wyposażone Centrum Techniki Kulinarnej znajdujące się w Warszawie. Oferujemy szkołom możliwość bezpłatnego organizowania w nim szkoleń, konkursów i pokazów. Jest dla nas bardzo ważne, by wspierać edukację młodych kucharzy i od początku dawać im możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie gastronomicznym – komentuje Jan Polcyn.
Pomimo otrzymanego wyróżnienia firma nie będzie spoczywała na laurach i jest świadoma ogromu pracy, która jest jeszcze przed nimi. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla firmy synonim rzetelnego postępowania w relacjach z partnerami handlowymi, odpowiedzialnego działania w otoczeniu lokalnym oraz kierowania się, w codziennym funkcjonowaniu firmy, podstawowymi zasadami etyki biznesowej. Przyznanie firmie, po raz siedemnasty, tego wyjątkowego tytułu jest powodem do dumy i radości, a przede wszystkim potwierdzeniem, że dążąc do sukcesu ekonomicznego, można nadal zasługiwać na opinię uczciwego i szanowanego partnera. Nagroda dla firmy jest swego rodzaju ukoronowaniem codziennych dobrych praktyk rynkowych i motywacją do dalszego rozwoju, ale też niewątpliwie jednym z najbardziej prestiżowych tytułów, na które może zasłużyć firma w dążeniu do sukcesu.

Aktualności

Przegląd Gastronomiczny 2/2024

Nowy numer „PG” 2/2024 Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy 3 TARGI Mistrzowie i profesjonaliści GASTROTARGI SMAKKi 2024  

Gala Poland 100 Best Restaurants Awards 2024

Premiera XIII edycji Przewodnika Poland 100 Best Restaurants, który tworzy kulinarną mapę Polski, ogłoszenie listy 100 najlepszych restauracji w Polsce i wręczenie nagród dla szefów

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron