Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Bezpieczny hotel

30 listopada 2011 roku w godzinach 10.00-18.00, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1, 02-134 Warszawa odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa pn.: „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”.

Konferencja zrealizowana jest pod patronatem Pani Katarzyny Sobierajskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Pana Adama Rapackiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej Policji, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
Instytutu Wiedzy i Umiejętności oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.

Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie bezpieczeństwo gościa i jego mienia – w świetle prawa polskiego i UE, stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce, zagrożenia związane z EURO 2012, bezpieczeństwo techniczne i ochrona fizyczna obiektów, bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo systemów IT, ochrona danych osobowych, procedury na wypadek zagrożenia terrorystycznego, pierwsza pomoc na terenie obiektu (organizacja i wyposażenie), przygotowanie pracowników do zachowania się w sytuacjach szczególnych. 

Problematykę przedstawią m.in. eksperci Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dyrekcji EURO 2012, Polskiej Organizacji Turystycznej.

Misją konferencji jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w bazie hotelowej. Jej celem jest zaprezentowanie przez służby zarządzania kryzysowego i porządku publicznego aktualnego poziomu bezpieczeństwa w hotelach i obiektach noclegowych, stanu przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012, a także wypracowanie propozycji standardów, pozwalających na osiągnięcie w obiektach hotelowych pożądanego przez wymienione służby poziomu bezpieczeństwa.

W konferencji wezmą udział menadżerowie hoteli bezpośrednio związani z EURO 2012, właściciele i kadry kierownicze pozostałej bazy noclegowej w Polsce, przedstawiciele branży realizującej zadania na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra i studenci wyższych uczelni zajmujących się turystyką, hotelarstwem i bezpieczeństwem z całej Polski. Konferencja
ta ma charakter ogólnokrajowy, a jej tematyka jest obecnie bardzo istotna co podkreśla wysoka ranga jej organizatorów. Przy spodziewanej bardzo dużej ilości turystów
na EURO 2012 organizowane w naszym kraju ważne jest, aby informacje
na temat bezpieczeństwa były jak najbardziej rozpowszechnione.

Organizator:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

Instytut Wiedzy i Umiejętności

Tel.:  +48 662 178 589

Fax.:  +48 22 823 86 78

Email: konferencja@iwiu.pl

Adres strony internetowej: http://www.konferencja.iwiu.pl

Aktualności

Riesling Weeks 2024

Już od 1 czerwca przez cały miesiąc w wielu miejscach w Polsce będzie królować Riesling. Letnia akcja promocyjna „Riesling Weeks 2024” po raz dziesiąty jest

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ratuszowa 11 pok.  740
03-450 Warszawa
Tel.: (22) 849 09 78
pg@przeglad-gastronomiczny.pl

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron